بسمه تعالی

به حول و قوه الهی و عنایات حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفداه از روز شنبه 4 مهرماه 1394 مطابق با 12 ذیحجه الحرام 1437 دروس ذیل در دارالعلم حضرت آیت الله العظمی بیگدلی برگزار میگردد.

1-درس فقه از ساعت 7:30  الی 8:30

2- درس اصول فقه از ساعت 8:30  الی 9:30