حدیث امروز(چهار شنبه 12-10-97) :

لما احتضر امیرالمؤمنین(ع) جمع بنیه فوصاّهم و قال فی اخر وصیة : یا بنی عاشروا الناس عشرةً ان غبتم حنّوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم

ترجمه و توضیح :

زمانیکه حضرت امیر در حال احتضار بود فرزندان خود را جمع کرد و به آنان وصیت کرد و آخرین وصیتش فرمود : ای فرزندان من با مردم چنان معاشرت کنید که هر وقت غایب بودید مردم مشتاق دیدن شما باشند و اگر فوت کردید بر شما گریه کنند.

دانلود فایل حدیث :

حدیث روز چهارشنبه مورخ 12-10-97