حدیث امروز(دوشنبه 24-10-97) :

قال (ص) : من اتقَی اللهَ اهابَ اللهُ منه کلَ شی و من لم یتّق الله اهابَه اللهُ من کلِّ شی

ترجمه و توضیح :

کسیکه از خدا بترسد، خداوند همه چیز را از او هراسان کند و کسیکه از خدا نترسد، خداوند او را از همه چیز هراسان کند.

دانلود فایل حدیث :

حدیث روز دوشنبه مورخ 24-10-97