قال الرضا(ع) :  مَن حاسَبَ نَفسَهُ رَبِحَ ، و مَن غَفَلَ عَنها خَسِرَ ، و مَن خافَ أمِنَ ، و مَنِ اعتَبرَ أبصَرَ ، و مَن أبصَرَ فَهِمَ ، و مَن فَهِمَ عَلِمَ

ترجمه و توضیح :

حضرت امام رضا(ع) می فرماید:کسی که به حساب نفس خودش رسیدگی کرد، سود برد و کسی که از آن غافل شود ضرر و زیان می بیند و کسی که از عذاب قیامت ترسد ایمن شود و کسی که عبرت گرفت بینا شود و کسی که بینا شد فهمیده شود و کسی که فهمیده شد دانا شد.

 دانلو فایل حدیث :

حدیث روز سه شنبه مورخ 25-10-97