در ماه مبارک رمضان، هر روز بعد از اذان صبح، ابتدا حدیث و بعد از آن بیان مسئله مشخص شده در آن روز و توضیحات کامل مطرح می شود