حدیث

قال رسول الله (ص) : اتاکم شهر رمضان شهر بَرَکَةٍ ... یَنظُرُ الله الی تَنافُسِکُم، و یُباهی بکم مَلائِکتَه، فادّوالله من انفسِکم خیرا.

ترجمه : ماه رمضان بر شما آمده، ماه برکت ... خداوند تعالی به مسابقه شما در عبادت می نگرد و به شما بر فرشتگانش مباهات(افتخار) می کند، پس به خداوند از خود نیکی نشان دهید.

مسئله

مسئلةٌ : روزه کسیکه با اکراه ارتماس کند(یعنی خودش ارتماس نماید) باطل است بخلاف کسی که از روی قهر(یعنی اینکه مثلاً او را به آب اندازند) ارتماس نماید.

مسئلةٌ : هر گاه فردی برای نجات دادن کسی که دارد غرق میشود، ارتماس نماید یعنی سر را زیر آب فرو برد، روزه اش باطل میشود، هر چند که ارتماس بر او واجب باشد.

مسئلةٌ : هر گاه کسی نمی داند که ارتماس مفطر است و ارتماس نماید، روزه اش باطل است.

مسئلةٌ : کسیکه شک دارد که آیا ارتماس کرده یا نه؟ بنا را بر عدم ارتماس می گذارد.