پیامبر(ص) فرموده است:

فاطمة بضعة منّى من سرّها فقد سرّنى و من سأها فقد سأنى، فاطمه اعزّ البریّة علىّ

فاطمه پاره تن من است. هر که او را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر که او را اندوهناک کند، مرا اندوهناک کرده است. فاطمه از همه مردم پیش من عزیزتر است.

روز شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیها) روز شهادت خاتم الانبیا(ص) است.

ایام شهادت مظلومانه او ابیها، حضرت فاطمه زهرا(س) را به مردم مؤمن و شهیدپرور شهرستان دزفول و همچنین تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می نمایم.